Book lịch trị liệu tâm lý cá nhân

Khi bạn đang trải nghiệm những phản ứng cảm xúc quá mức, khó có thể quản lí hay vượt qua được, thì đó là lúc bạn cần thêm nhà trị liệu đồng hành!

Book lịch trị liệu tâm lý cá nhân

Khi bạn đang trải nghiệm những phản ứng cảm xúc quá mức, khó có thể quản lí hay vượt qua được, thì đó là lúc bạn cần thêm nhà trị liệu đồng hành!


Offline

Trị liệu tâm lí 1-1 cùng Thanh

Khi bạn đang trải nghiệm những phản ứng cảm xúc quá mức, khó có thể quản lí hay vượt qua được, thì đó là lúc bạn cần thêm nhà trị liệu đồng hành!

Mentoring 1:1 Class

Chương trình lớp học được thiết kế riêng biệt dành cho cá nhân, và đặc biệt 1 năm chỉ nhận 1-2 học viên.


Online

Mentoring 1-1 Class cùng Thanh

Lớp học được thiết kế riêng biệt dành cho cá nhân, và đặc biệt 1 năm chỉ nhận 1-2 học viên!

Khác


Offline

Trị liệu tâm lí 1-1 cùng Thanh

Khi bạn đang trải nghiệm những phản ứng cảm xúc quá mức, khó có thể quản lí hay vượt qua được, thì đó là lúc bạn cần thêm nhà trị liệu đồng hành!

The Domdom Healing Garden

Khu vườn chữa lành Đom Đóm - không gian trị liệu và chăm sóc thế giới tinh thần cùng bạn!

Địa chỉ:27, đường số 3, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức
Điện thoại:0932360164
Email:thedomdomhealinggarden@gmail.com

Follow Vườn

Bạn muốn nhận thông tin cập nhật từ Đom Đóm?

Hãy để lại địa chỉ email để Đom Đóm thông báo cho bạn về các hoạt động và bài viết bổ ích nhé!